10% գումարի վերադարձով վարկ

Բոլոր այն ենթանախագծերը, որոնք հաջողությամբ անցել են (ա) համապատասխանության ստուգումը կամ ընդգրկված են (բ) ընդունելի սարքավորումների և նյութերի ցանկում  իրավասու են ստանալ վարկի 10 տոկոսի չափով ներդրումների խթանման համար նախատեսված գումար, որը հաշվարկվում է ենթավարկառուին տրամադրված վարկի գումարի չափով, չհաշված ԱԱՀ կամ այլ հարկեր:

Ծրագրի օրինակներ՝

Ընդունելի սարքավորումների և նյութերի ցանկը կարող եք տեսնել այստեղ: