15% գումարի վերադարձով վարկ

Բոլոր հաստատված ենթանախագծերը, որոնք անցել են Էներգետիկ Աուդիտ և հետագայում նախատեսում են իրենց ծրագրում ներդնել մասնագետների կողմից առաջարկած լավագույն հասանելի տեխնոլոգիան, իրավասու են ստանալ վարկի 15 տոկոսի չափով ներդրումների խթանման համար նախատեսված գումար, որը հաշվարկվում է ենթավարկառուին տրամադրված վարկի գումարի չափով, չհաշված ԱԱՀ կամ այլ հարկեր: 

Ծրագրի օրինակներ՝

 

Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ, որ ներդրումների խթանման գումարի տրամադրման պայմանների համաձայն միայն ընկերության տարածքում և անհատների բնակության վայրում գտնվող նախագծերը կարող են դիմել ներդրումների խթանման գումարը  ստանալու համար: ՎԶԵԲ-ի կողմից նշանակված խորհրդատուն  կարող է վերահսկել ծրագրի համապատասխանությունը և սարքավորման տեղադրման գործընթացը: