Ֆինանսական գրանտերի առկայություն

Հետևյալ վարկառուները իրավասու են դիմելու ներդրումները խթանիչ գումարը ստանալու համար՝

 •   Մասնավոր հատվածը ներկայացնող ընկերություններ

•   Անհատներ կամ անհատների խմբեր

Տվյալ կայքի հայտին վերաբերող բաժնում ներկայացված է տեղեկություններ ներդրումային խթանիչ գումարը ներառող վարկի ստանալու համար անհրաժեշտ քայլերի վերաբերյալ: Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ, որ տվյալ առաջարկը գործում է մինչև 2016թ.-ի ապրիլը:

Ստորև ներկայացված ներդրումները համապատասխանում են խթանիչ գումարի (գրանտերի) տրամադրման պայմաններին՝ 

ԸՆՍՑ-ն հապավում է ընդունելի նյութերի և սարքավորումների որոնման համակարգի համար.

Վերականգնվող էներգիայի ոլորտին և գործընկեր բանկերի սեփական տարածքների զարգացմանը վերաբերվող ներդրումները չեն համապատասխանում խթանիչ գումարի տրամադրման պայմաններին:

Յուրաքանչյուր բանկ իրավասու է մշակել խթանիչ գումարի տրամադրման համար կարգը, որը համապատասխանում է բանկի վարկային ընթացակարգին: «Էներգոկրեդիտ»-ի աշխատակիցները երաշխավորում են իրենց կողմից հսկողություն համաձայն հետևյալ պայմաններին՝