Ներդրումները Խթանող Գումար

Անհատների համար հայտի քայլեր
Կորպորատիվ Վարկեր

Այն մասնավոր ընկերությունները և անհատները, ովքեր ապահովում են բարձր էներգաարդյունավետության ստանդարտներ և վերցնում են Էներգոկրեդիտ վարկ, կպարգևատրվեն: Խնայե́ք գումար էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներում կատարած Ձեր ներդրումների հաշվին: ՎԶԵԲ-ը ԵՄ Հարևանության ներդրումային ծրագրի հետ համատեղ առաջարկում է Էներգոկրեդիտի վարկի գումարի չափի 10% կամ 15%  վերադարձ [1]:

Ավելին իմանալու համար `

>> Ո՞վ կարող է դիմել օժանդակության համար:

>> 10% օժանդակություն

>> 15% օժանդակություն

 

[1] Առանց հարկերի և ԱԱՀ